(Nordnorsk debatt)

I Nordlys 24. juni etterlyser de vordende foreldrene Therese og Hans Rist det digitale helsekortet for vordende mødre.

Jeg kan veldig godt forstå at gravide er lei av å gå rundt med et helsekort i papir som inneholder viktige opplysninger om henne og fosteret og som blir stadig mer fillete etter hvert som fødselen nærmer seg. Når du har apper som gjør det mulig å sjekke koronatesten og overføre penger i banken, hvorfor i alle dager er det ikke mulig å lage et elektronisk helsekort for gravide?

Det er forståelig at både vordende foreldre og helsepersonell spør om vi befinner oss i steinalderen.

Norge har utviklet seg til et stadig mer digitalt samfunn. I helsetjenesten har vi kommet langt på noen områder, men altfor kort på noen. Det skyldes at helsetjenesten vår består av mange ulike aktører som har mange ulike pasientjournalsystemer. Å utveksle helseopplysninger digitalt, innebærer ikke bare at de mange ulike systemene må kunne snakke sammen, men også at det må være trygt å sende og motta personsensitive opplysninger.

Det er dette som gjør at digitaliseringen av den norske helsetjenesten tar mer tid enn vi skulle ønske.

Vi har et stort arbeid på gang der målet er at hver innbygger skal ha en journal som skal kunne brukes av alle behandlere, uansett hvor vedkommende befinner seg. Det elektroniske helsekortet for gravide skal være en integrert del av denne journalen. I helseregion Midt-Norge kommer helhetlig svangerskapsjournal og elektronisk helsekort for gravide med helseplattformen som innføres til våren. I resten av landet kommer helsekortet sammen med den felles kommunale journalen som kommunene jobber med.

Vi har ønsket å få dette på plass tidligere. Derfor vurderte vi å innføre et elektronisk helsekort som ikke skulle integreres med de nye journalsystemene. Vi rådførte oss med Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund og Den norske jordmorforening om de to alternativene. Samtlige foreninger vendte tommelen ned for den enkle løsningen som kunne innføres på kort sikt. De mente den kunne føre til dårligere pasientsikkerhet fordi det ville kreve dobbeltregistrering og meldeplikt av opplysninger. Foreningene sa at all relevant informasjon må være tilgjengelig i det elektroniske helsekortet for gravide, og at det beste er å vente på en god løsning, selv om det tar tid.

Direktoratet for e-helse hadde samme vurdering. At det er bedre å vente på et elektronisk helsekort som fungerer godt, framfor å innføre et kort med store mangler.

Dette er grunnen til at veien fra steinalderen til den digitale tidsalderen tar litt tid. Men vi kommer fram.