Dette synet møtte brukerne av den populære parken i Tromsø: Forsøpling, knuste vinduer og påtent benk

Vandaler har vært på ferde i den populære parken på Kvaløya som brukes av barnehager, skoler og folk fra fjern og nær.