Gå til sidens hovedinnhold

Dette svarer helseministeren: - Uheldig

Artikkelen er over 1 år gammel

Statstråden i helse- og omsorgsdepartementet vil ikke stille til intervju lørdag.

Lørdag ble det kjent at fem ambulansefly settes på bakken. Allerede i august i år ble det oppdaget feil ved ett av ambulanseflyene. Til nå har det vært nesten femten hendelser der ambulansefly har mistet motorkraft under landing, opplyser flere kilder til Nordlys.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil ikke stille til intervju med Nordlys lørdag, men skriver gjennom sin kommunikasjonsrådgiver Andreas Keus at situasjonen er uheldig.

- Det er svært uheldig at basene i Tromsø og Bodø er ute. Helse Nord melder at de ved hjelp av helikoptre er i full stand til å dekke opp beredskapen ved å ta i bruk alle tilgjengelige ressurser. Luftambulansetjenesten HF følger operatøren Babcock tett framover til flyene er tilbake i normal beredskap, skriver Høie via sin kommunikasjonsrådgiver.

- Nå er det full krise

Fle­re op­po­si­sjons­par­ti­er i riks­po­li­tik­ken har sendt ut pres­se­mel­din­ger lør­dag kveld, hvor de kre­ver til­tak fra re­gje­rin­gen.

Kirs­ti Berg­stø, nest­le­der i SV og stortingsrepresentant fra Finnmark, me­ner da­gens ny­het vit­ner om en to­tal kol­laps i be­red­ska­pen i Nord-Norge.

– Nå er det full­sten­dig kri­se i luft­am­bu­lan­se­tje­nes­ten. Alle ten­ke­li­ge res­sur­ser må mo­bi­li­se­res for at ikke liv skal gå tapt. SV vil kalle Høie inn på tep­pet på Stor­tin­get man­dag. Vi vil fore­slå at re­gje­rin­gen sna­rest gjen­nom­fø­rer en full­sten­dig gransk­ning av be­red­ska­pen i Nord-Norge, og sær­lig i Finnmark, samt iverksette alle nød­ven­di­ge til­tak for å sør­ge for tryg­ge akutt-tje­nes­ter for be­folk­nin­gen. Le­ve­ran­sen til Bab­cock skal være en sen­tral del av gransk­nin­gen, sier Berg­stø.

Les også

Luftambulanseproblemene: - Våre sykepleiere er redde

Bent Høie kaller utspillene fra opposisjonen for bomskudd. Han mener at beredskapen har vært over 100 prosent etter at Babcock overtok.

- Inntil de fem flyene av tekniske årsaker ble tatt ut, var beredskapen Troms og Finnmark over 100 prosent, fordi regjeringen har satt inn ekstra ressurser. Opposisjonen bommer derfor med sin kritikk. Dette handler om tekniske utfordringer med flyene. Sikkerheten for mannskapet på flyene skal alltid settes først, uavhengig av om operatøren er offentlig eller privat. Helse Nord melder at de på tross av utfordringene har løst alle akuttoppdrag så langt. Jeg forventer at Helse Nord skalerer opp tiltakene etter forholdene videre, skriver Bent Høie til Nordlys

.

Les også

Her står de gamle ambulanseflyene: – Vi kan være klar relativt raskt

Kommentarer til denne saken