Det busses som aldri før i Tromsø. Vi nærmer oss nå 10 millioner reiser. I 2018 ble det gjennomført 9,369.301 reiser i Tromsø by, en vekst på nesten 340.000 reiser fra 2017.

-  Tallene viser at vi er på god vei til å oppfylle de målsettinger som ble lagt i belønningsavtalen med staten. Siden 2014 har veksten i Tromsø vært på nesten 1,1 millioner reiser. Dette tilsvarer en vekst på 13 % siden 2014 og viser at våre tiltak innenfor kollektivtrafikken har vært vellykkede. Blant annet har vi satset på økt frekvens og ekspressavganger i rushtid. Fra høsten 2019 vil vi med ny busskontrakt øke produksjonen ytterligere, sier  fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo (Sp) i en pressemelding.

Det er ikke uventet rute 20 som er byens største. Hele 1,8 millioner reiser ble gjennomført på Stakkevollan-sentrum-Kroken-ruta.

Her er tallene på de øvrige mest populære kontakt:

  • 34 UNN/UiT-sentrum-Fagereng-UiT/UNN 1.651.73942 (reiser)
  • Stakkevollan-sentrum-Storelv 1.514.74124
  • Giæverbukta-sentrum-Kroken sør 1.268.11228
  • Bjørnebekken-sentrum-Solligården 910.45726
  • Giæverbukta-sentrum-Tromsdalen 833.55540
  • Sentrum-Giæverbukta-Slettaelva 586.99937
  • Sentrum-Tromsø museum-Røstbakken 261.094

-  Tromsø er blant landets beste når det gjelder å reise kollektivt. Vi tror det er rom for ytterligere vekst. Skal vi få til det er vi avhengig av enda tettere samarbeid og enda flere tiltak på veisiden, blant annet med flere kollektivfelt og bompenger for å redusere presset i veisystemet Tromsø by vokser, og for å redusere presset i veisystemet er det viktig at kollektivtrafikken tar trafikkveksten. Dette gir også gevinster for miljø og klima, sier Prestbakmo.

Det var linje 33/34 som hadde størst økning i antall passasjerer, med 131.465.

Frekvensen og kapasiteten på linje 33/34 økes fra august 2019 for å møte etterspørselen.