Dette er Nordnorges mest attraktive by

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

AN+ til kun kr.1,- Bestill her!

Bodø er Norges mest attraktive by. Det ble klart sent tirsdag kveld, skriver an.no.

Bodø danker dermed ut Asker og Hammerfest, som var de to andre finalistene i kåringen.

– Det er veldig hyggelig at Bodø når opp i en slik kåring, sier Ida Pinnerød, ordfører (Ap) og fortsetter:

– Juryen er en gjeng meget dyktige og faglig sterke folk på flere områder, og det er særlig gledelig at de har lagt merke til satsinga vår på sentrum, at vi ønsker å utvikle sentrum for folk. Og selvfølgelig Ny by-prosjektet.

– For noen år siden hadde dette vært utenkelig

– Hadde du regnet med at Bodø ville stikke av med seieren?

– Når vi ble en av tre finalister, er det klart at vi håpa på det. Men jeg var slett ikke sikker, og det er ikke mange årene siden dette hadde vært utenkelig, minner hun om.

Pinnerød registrerer at juryen har vektlagt kommunens jobb som planlegger og utvikler.

– Jeg vil gi stor ros til våre folk i kommunen som jobber med dette hver eneste dag. Å drive byplanlegging og -utvikling er ingen enkel oppgave og dette er en stor anerkjennelse av deres arbeid. I tillegg må jeg få rose alle de som jobber for at Bodø skal være en god by å bo og leve i for alle, som ansatte i barnehager, skoler og på sykehjem, sier hun og avslutter:

– For en kjempeflott avslutning på festmåneden mai!

To momenter

Det er to momenter som gjør at Bodø får prisen:

Evnen og viljen til å satse på sentrumsutvikling som et virkemiddel for å øke byens attraktivitet, langsiktige konkurranseevne og innbyggernes livskvalitet.

Det andre momentet er prosjektet ”Ny by – ny flyplass.”

- Her viser byens administrasjon og politikere at de makter å snu det som i utgangspunktet er et problem, nemlig nedleggelsen av den militære delen av flyplassen, til en ressurs for byen, skriver juryen i sin begrunnelse, gjengitt i en pressemelding onsdag morgen.

LES MER:Bodø i finalen – kan bli Norges mest attraktive by

Stolt eks-ordfører

– Vi bor i Norges mest attraktive by, uansett kåring, men dette er jo utrolig artig, sier Ole Henrik Hjartøy, tidligere ordfører i Bodø, nå NHO-sjef i Nordland.

Han mener utmerkelsen er viktig og riktig på mange måter, men:

– Når juryen med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i spissen trekker fram Ny by-prosjektet som viktig premiss, er det et signal om at det har oppslutning i regjeringa. Likevel: Man kan aldri ta ting for gitt og må jobbe målbevisst med sånne prosjekter, men bekreftelser underveis er det en viktig stimulans i dette arbeidet, sier han.

Snudd skepsis til begeistring

– Dette er på mange måter "ditt" prosjekt?

– Når vi tapte kampen om kampflybasen, sto vi totalt på bar bakke. Jeg husker godt at jeg satt på Stortinget og overvar beslutninga den 14. juni 2012. Da bestemte jeg meg: Vi må ikke bli sittende fast i fortida. Nå må vi tenke muligheter, erindrer Hjartøy.

Men det var ingen enkel jobb:

– Jeg sto veldig aleine i starten. Ingen hadde tro på at det var mulig å få flytta flyplassen og at noen skulle være villig til å investere mange milliarder i Bodø. "Det er ingen realisme i prosjektet" var gjennomgangstonen.

Men skepsis ble – med nitidig og knallhard jobbing – snudd til begeistring. Til slutt sluttet et samlet bystyre opp rundt prosjektet. Og 6. mars i fjor beslutta regjeringa å gå videre med Ny by- ny flyplass.

Befolkningsvekst

Bodø har stor befolkningsvekst og denne veksten er håndtert på en produktiv måte. Sentrumsutviklingen er gjennom flere år blitt prioritert i kommunens planlegging og dette arbeidet har brakt resultater.

– Det bygges boliger i sentrum og dette er et av de viktigste grepene byer og tettsteder kan gjøre. Betydningen av at flere bor i den sentrale bykjernen kan knapt overvurderes, smitteeffektene på annen by- og næringsutvikling er fundamental, heter det i pressemeldingen.

Stormen

Realiseringen av kulturkvartalet Stormen med bibliotek, teater, konserthus og litteraturhus har endret sentrums rolle. Det har gjort byens kjerne mer interessant og dynamisk, det har hatt positive utslag på besøket, kulturlivet og kulturbruken, og det har også medført at sentrumshandelen har styrket seg markant.

– En økt satsing på uterom, både med hensyn til kvalitet i utformingen og størrelsen på dem, er et synlig bevis at Bodø sentrum øker sin attraktivitet, mener juryen.

Ikke minst er det verdt å notere at det i 2012 kom på plass en kommunedelplan i 2012 for kollektivtrafikk, den har vist seg å gi gode resultater.

Vekst og vern balanseres godt

– Byer som opplever sterk vekst har en tendens til å skusle vekk egne kulturhistoriske verdier, slik er det ikke i Bodø. Sterk vekst og fortetting i sentrum er forent med vern av gjenreisningsarkitekturen. Vekst og vern balanseres godt. Nye offentlige byggeprosjekter tar opp arven fra gjenreisningsarkitekturen og gir slik et godt bidrag til å skape en historisk kontinuitet i Bodøs arkitektoniske utvikling.

Slaget om flybasen

Stortinget vedtok i 2012 å gjøre Ørlandet til hovedbase for norske kampfly, ergo vil Bodø miste denne funksjonen fra 2022.

2 Ny by: Forutsetningen for ny by er at rullebanen flyttes en kilometer. I juni neste år gir Stortinget svaret. Skisse: Baezeni

2 Ny by: Forutsetningen for ny by er at rullebanen flyttes en kilometer. I juni neste år gir Stortinget svaret. Skisse: Baezeni

– Dette vedtaket som i utgangspunktet representerer et tap av arbeidsplasser, virksomheter og inntekter, ble raskt snudd til en mulighet for byen til å utvikle seg videre. Gjennom konseptet ”Ny by – ny flyplass” ble det lansert en prosjekt for å utvide byen gjennom å ta i bruk de arealene som nå kom i spill, og denne utvidelsen ble også gitt et høyt ambisjonsnivå. Med fokus på økologisk bærekraft og høyteknologisk næringsutvikling har kommunen klart å løfte opp dette prosjektet til å få ikke bar nasjonal, men også internasjonal interesse. Med ”Ny by – ny flyplass” har Bodø fått et byutviklingsprosjekt som kan kanalisere veksten i riktig retning og som gjør at byutvikling og næringsutvikling kan gå hånd i hånd, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i pressemeldingen.

Bodø-stolt

Bodøs sterke befolkningsvekst de senere år er akkompagnert av en sterk satsing på sentrum, det har skapt økt stolthet hos byens innbyggere. Denne stoltheten er en stor ressurs og den gjør sitt til at stadig flere vil bo og arbeide i Bodø.

– Avslutningsvis vil vi poengtere at det ligger en sterk forbildefunksjon i hvordan både sentrumsutviklingen og ”Ny by – ny flyplass”-prosjektet er drevet med kommunen som en sterk pådriver og med en helt spesifikk satsing på utvikling, noe som også sees i den kommunale organiseringen, skriver juryen og avslutter:

– Den gode utviklingen Bodø opplever ikke er selvsagt, en videre sterk og bærekraftig vekst fordrer at man klarer å føre en distinkt bypolitikk. Det betyr at man i ”Ny by – ny flyplass”-prosjektet ikke kun bør fokusere på økologisk bærekraft, men også sosial og økonomisk bærekraft. Det betyr også at kommunen klarer å styre gjennom en forutsigbar arealpolitikk som er i tråd med de overordnede nasjonale retningslinjene for areal-, bolig- og transportpolitikk. Ikke minst bør ambisjonene på arkitektur i privat regi ligge på nivå med den arkitekturen der det offentlige har vært byggherre.