Dette er koronareglene som gjelder for Tromsø nå

Smittesituasjonen er ikke like utfordrende, men de nasjonale reglene gjelder i aller høyeste grad også i Tromsø, sier smittevernoverlegen.