Dette blir det mest krevende veiprosjektet i Troms, men ikke fordi jobben er vanskelig: - Ser ikke bort fra at arbeidet kan stoppe opp i perioder

E6 over Kvænangsfjellet har aldri vært stengt som mange ganger som denne vinteren.