Det var stor skepsis til det nye politiet på bygda – nå legges det frem oppsiktvekkende resultater

Regionlensmann Ole Johan Skogmo i Nord-Troms sier at alt har blitt mye bedre med nærpolitireformen.