Det tok to dager og fem smittede før avgjørelsen ble tatt: – Med den nye informasjonen som kom i dag, har vi valgt å kontakte alle gjestene

kommuneoverlegen kom med advarsel, men Hurtigruten mener det ikke var grunnlag for å tro at smitten stammet fra dem.