Gå til sidens hovedinnhold

Det holder ikke med B-stempel på beredskap i nord

Den nye redningsbasen i Tromsø må bemannes av personell fra 330-skavdronen og Luftforsvaret.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

(Nordnorsk debatt)

For å ta den gode nyheten først: I februar fremmet Justismininister Monica Mæland en sak til Stortinget om etablering av redningshelikoperbase i Tromsø. Begrunnelsen er de store avstandene mellom dagens baser i Bodø og Banak. Klimatiske forhold, mørketid og økt turisme gir særlige utfordringer.

Saken er nå til behandling i justiskomiteen. Der er den dårlige nyheten at regjeringen vil gjøre basen til en B-løsning. Lite tyder på at Luftforsvaret og 330-skvadronen så langt har vært involvert i prosessen.

Anbudet er allerede gjennomført og det private firmaet CHC Helikopterservice vant kontrakten til 1,8 milliarder kroner, fra oppstart i 2022 og frem til 2028.

Regjeringens plan er å leie et eldre sivilt helikopter til basen, med kortere rekkevidde enn de nye statlige redningshelikoptrene AW101 SAR Queen som nå erstatter Sea King-maskinene.

Regjeringen foreslår denne løsningen hovedsakelig for å spare penger. Eller for å sitere proposisjonen til Stortinget, fordi det vil gi «økonomiske fordeler».

Dette hadde kanskje stått til troende hadde det ikke vært for at det er den samme regjeringen som har gitt klarsignal til å bruke 350 millioner kroner på å flytte to redningshelikoptre i Bodø snaue 900 meter, fra en rullebane til en annen.

Sett i et slikt lys er Solberg-regjeringens gjerrighet når det kommer til basen i Norges arktiske hovedstad, temmelig oppsiktsvekkende.

Løsningen for basen er heldigvis avhengig av Stortingets godkjennelse. Kontrakten med det private firmaet kan kun gjennomføres med Stortingets samtykke.

Det er prisverdig at både Senterpartiets Sandra Borch og Fremskrittspartiets Per Willy Amundsen, som er medlem i justiskomiteen, har engasjert seg i denne viktige saken for Nord-Norge.

Amundsen har levert inn et forslag om at oppdraget må løses av Luftforsvaret og AW 101 SAR Queen-helikopter. Han ber om at ytterligere et slikt helikopter må kjøpes av Staten slik at det blir 330-skvadronen som bemanner basen i Tromsø.

Senterpartiet har levert inn et likelydende forslag i komiteen, det vil være underlig om ikke også Arbeiderpartiet slutter seg til det som bør ende med et felles forslag.

Da vil Ap kunne sikre flertall på Stortinget for at en ny base i Nord-Norge får det best tenkelige utstyret, og en organisasjon på lik linje med andre baser i Norge. Den private løsningen må bli kortvarig.

Hvis man mener alvor med å tette beredskapshull i det arktiske Norge, må man gjøre det skikkelig, og ikke halvhjertet. Det vil bli et nederlag for justisminister Mæland når Stortinget tvinger henne til en ansvarlig løsning for beredskap i nordområdene, men det er helt nødvendig.

Kommentarer til denne saken