Det er stor uro i markedet, men Roy Arne har gode marginer: – Vi ser ikke mørkt på det

Etterspørselen etter norsk hvitfisk faller kraftig. Samtidig er flåten i full gang med vårtorskefisket med rekordstore kvoter. – Det er fare på ferde nå, sier salgsdirektør Tone Karstensen i eksportselskapet Nordic Group.