Stortingsvalget 2021 er, i likhet med foregående valg, et verdivalg. Skal de som har blitt rik på oss og våre felles verdier bli enda rikere, eller skal forskjellene i Norge utlignes i større grad enn i dag? Skal laksemilliardærer, eiendomsmagnater, matvarebaroner, skipsredere etc. slippe å betale mer i skatt eller er det nå vår tur? Skal Witsøe, Hagen, Reitan, Johannson, Røkke, Fredriksen, Mohn, Tollefsen m.fl. ikke kunne bidra mer til det fellesskapet de er blitt rike på? Disse har i en årrekke melket norske forbrukere, det norske folk, for milliarder av kroner. Av en grunn; Fordi de kan!

Denne regjeringen har gjort dem enda rikere. Det er nemlig de aller rikeste som betaler minst skatt Ifølge en studie utført av SSB (Statistisk sentralbyrå) i 2020. En vanlig lønnsmottaker betaler pluss-minus 20 prosent av inntekten sin i skatt. De aller rikeste betaler bare 10–20 prosent av deler av inntekten sin. Studien visste at om de aller rikeste hadde betalt skatt av hele inntekten sin, ville skatteinntekten til stat og kommune økt med hele 52 milliarder 2015-kroner. Og vært enda mer i 2021-kroner. Dette er penger som kunne gått til å minske forskjellene i Norge i stedet for å øke dem! Og når en i tillegg vet at de har til mer enn salt i grøten fra før, blir forskjellen enda mere grotesk! Er dette rettferdig?

Forskjellene må minske. Vi er et fellesskap. Vi kan ikke ha en regjering som tillater at de rikere blir enda rikere mens de fattige blir enda fattigere. Vi kan ikke lenger tillate at 11500 barn lever i familier med vedvarende alv inntekt! Vi kan ikke tillate at 115000 barn ikke opplever at de får del i de samme godene som andre barn. Vi kan ikke lenger tillate at denne gruppen bare øker! Hvor godt et samfunn er kan ofte måles i hvor godt vi klarer å ta vare på de svakeste blant oss. Vi har i underkant av 1300000 barn i Norge. Det vil si at nesten 10 prosent av alle norske barn ikke får ta del i de samme godene som andre barn. Under denne regjeringen har barnefattigdommen, og særlig blant innvandrere, bare økt. Er det slik vi vil ha det?

Hvilken stemmeseddel du putter i urnen 13. september er med på å bestemme om forskjellene mellom fattig og rik skal øke eller bli mindre. Norge er stilt overfor flere kriser. En av de største, foruten om klima og pandemi, er ulikheten. Hvilken stemmeseddel du putter i urnen 13. september er med på å bestemme levekårene til 115.000 fattige barn her i landet. Vi trenger et Norge hvor du ikke blir blakk av å gå til tannlegen. Vi trenger et Norge hvor en ikke får avkorting i barnetrygden om en mottar sosialhjelp. Vi trenger et Norge hvor fellesskapet stiller opp om en trenger det. Vi trenger et Norge hvor alle barn får delta i godene. Vi trenger et Norge hvor forskjellene minker. Ikke øker. Vi trenger et Norge med gratis SFO og kulturskole. Bruk stemmeretten og godt valg!