(Nordnorsk debatt)

I innstillingen til nytt partiprogram har sentralstyret i Senterpartiet nå vedtatt en hyllest til de havgående trålerne, og slått fast at fordelingen av kvoter mellom de enkelte fartøygruppene skal ligge fast.

Dermed avviser Senterpartiet Riksrevisjonens rapport fra 2020, som viser at dagens kvotesystem har bidratt til redusert aktivitet i norske fiskerisamfunn, og utfordret fiskeripolitiske prinsipper.

Riksrevisjonens hovedfunn var at lønnsomheten hadde gått opp i perioden 2002 til 2018, mest hos selskapene med de store trålerne. De ti største aktørene i havfisket hadde gått fra å eie 25 prosent av torsketrålkvoten, til å eie 80 prosent. Fartøy med kvoter har blitt konsentrert på færre hender, mens fiskebåtene blir færre og større.

Det er denne utviklingen Senterpartiets sentralstyre har satt et godkjent-stempel på. Det skjer etter at Vedum har reist rundt med kaffekoppen og lokket kystfolk i nord inn i partiet, mennesker som er på leting etter politikere som kan målbære en troverdig kursendring og omfordeling i norsk fiskeripolitikk.

Innstillingen til nytt partiprogram skal vedtas på landsmøtet til Senterpartiet kommende helg. Sjelden har det vært lengre avstand mellom det et parti kommuniserer i sin retorikk, og det partiet går til valg på, som altså ifølge Senterpartiet er at dagens ressursfordeling i fiskeriene skal ligge fast.

Her viser det tradisjonelle Senterpartiet seg frem. Som i landbrukspolitikken er Senterpartiet et interesseparti for de med mest makt og innflytelse. I fiskeripolitikken har partiet hatt støtte fra de mektige rederne på Vestlandet, som nok en gang har fått gjennomslag. Det er samtidig interessant at Troms og Finnmark er sterkt representert i sentralstyret gjennom stortingsrepresentant Geir Iversen og fylkesordfører Ivar Prestbakmo. Har de sovet i timen?

Våre tanker går til opprørerne i Finnmark, som kan få en fylkesgrense tilbake, men utover det har hatt lite utbytte av å melde seg inn i Senterpartiet. Nå har Vedum 30 prosents oppsluting i Finnmark. Veien tilbake til det normale nivået, 3,7 prosent for åtte år siden, er kortere enn mange tror.