Det er oppnådd enighet i NRK-meklingen mellom LO Stat og Spekter. Fristen gikk ut ved midnatt, men partene ble enige etter nesten seks timer på overtid.

– Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med LO i mekling for NRK. Dermed har vi unngått en streik som kunne ha rammet NRKs TV-seere og radiolyttere, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten i en kommentar.

Partene ble i meklingen enige om et resultat i tråd med normen fra frontfaget, noe som er det samme som det allerede er inngått avtale om med de øvrige fagforeningene i NRK.

Dersom partene ikke hadde kommet til enighet, ville 523 NRK-ansatte ha gått ut i streik.

– Vi har hatt en krevende mekling, men kom til slutt fram til et resultat vi kan anbefale for medlemmene. Vi har sikret de samme tilleggene som resten av NRK har fått. Videre har vi fått gjennomslag for viktige tekstkrav, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder, i en pressemelding.

Hovedgrunnen til meklingen har vært urettferdig fordeling av lønn. Lønnsoppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene, opplyser LO Stat.

Yrkesgruppene som var omfattet av nattens mekling var i hovedsak teknikere, men også administrativt ansatte og noen få journalister, ifølge Spekter. De fleste NRK-journalistene er organisert i Norsk Journalistlag.

NRK har tidligere kommet til enighet med resten av arbeidstakerorganisasjonene. LOs medlemmer utgjør rundt 20 prosent av NRKs ansatte.