Derfor tar Eivind og kollegene prøver av kloakken i Tromsø

Samarbeidsprosjektet mellom forskere ved NTNU i Trondheim og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har siden mars analysert prøver fra vannavløp i de største byene i Norge.