Klokka 12.00 torsdag ringte klokkene i Domkirka i Tromsø sentrum.

Dette er en felles europeisk markering, forteller sokneprest Kjell Riise i en pressemelding.

Han vil også lede en bønn om fred for Ukraina i Kirken:

Med disse klokkeslagene erklærer vi solidaritet med menneskene

som må tåle denne krigen med frykt for sine liv

som må gjøre motstand mot en overlegen makt

som må flykte fra krigen

som har motet til å stå opp mot krigshisserne i sitt land

og som bor i land som rammes av denne krigen.

Med disse klokkeslagene

sørger vi over døde fra alle landene som er innblandet.

Med disse klokkeslagene

vil vi be for alle som er påvirket av denne krigen.

Med disse klokkeslagene

vil vi be for fred.

Og med disse klokkeslagene

vil vi uttrykke takknemlighet om våpnene stilner før dem.