Derfor nekter politimester Sæverud sine ansatte å laste ned smitte-app