Flere innbyggere har de siste dagene reagert på høye smell på Kvaløysletta.

Årsaken er at Troms Kraft jobber med en ny høyspentlinje på Kvaløya.

I en Facebook-status på Troms Kraft Nett sin Facebook-side opplyste Troms Kraft 9. juli at arbeidet for alvor er i gang, og vil medføre høye smell.

- I forbindelse med bygging av ny 132kV på Kvaløya vil det jevnlig høres høye smell i tiden framover i anleggsperioden. Dette skyldes at vi bruker det som heter et eksplosjonsarmatur for å skjøte sammen linjestykker. Vi beklager eventuelle ulemper disse smellene utgjør, het det i meldingen.

Arbeidet har nå nådd fram til det sentrale Kvaløysletta, og kan derfor høres for mange innbyggere.

Risting og lyd

Som svar på et spørsmål opplyser Troms Kraft Nett i dag at det både kan medføre risting og lyd.

- Hei, vi har startet på strekningen fra Kvaløyabrua til Storelva. Det vil være litt risting og lyd når vi bruker eksplosjonsarmaturer for å skjøte sammen linjestykkene på den nye kraftlinjen, heter det i svaret fra Troms Kraft.

Troms Kraft har følgende rutiner ved sprenging:

1. Sirene med vekslende lyd i 30 sekunder (sprenging pågår)

2. Eksplosjon

3. Lang lyd (sprenging over)

Troms Kraft ber om tilbakemelding dersom innbyggere ikke hører varselsignalet, kun selve sprengningen.

Den nye høyspentledningen er den første oppgraderingen av strømnettet på Kvaløya siden 1960-tallet. Troms Kraft Nett investerer over 100 millioner kroner i arbeidet, som gir en dobling av linjekapasiteten.

Arbeidet gir flere inngrep i naturen på Kvaløya. Innbyggere har også reagert på at arbeidet medfører skader på naturen.

Reagerer på naturskader på Kvaløya: – For vanlige mennesker ville dette vært ulovlig

– Noe naturskader blir det, og det er konsekvensene av å sørge for bedre strømforsyning til byens innbyggere. Vi har likevel meldt inn og fått godkjent miljø-, transport- og anleggsplanen. Målet var å bli ferdig til vinteren for å hindre mest mulig skader, men de meget kalde temperaturene gjorde det vanskelig, sa administrerende direktør i Troms Kraft Nett, Erling Dalberg til Nordlys.