(Moss Avis)

Onsdag 11. januar testes sirenene alle steder der det er montert varslingsanlegg.

Signalet betyr «Viktig melding – søk informasjon» og betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Dagens varsling var bare en test.

Sivilforsvaret tester blant annet flyalarmene for å sjekke at de virker som de skal, og for eventuelt å kunne reparere noen som er ødelagt.

Varslingsanleggene kan bli brukt både i fredstid og i krig. I fredstid kan slik varsling blant annet bli brukt ved ulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. I krig kan de brukes ved fare for flyangrep, skriver Moss kommune.

Signalet blir sendt tre ganger med ett minutts pause mellom seriene. Det vil si til sammen ni «tut».

Det er testing av flyalarmen fast i januar og juni hvert år. I juni i fjor kom Moss kommune også med informasjon om signalet på ukrainsk. Det og flere andre språk finner man på kommunens nettsider.

To andre signaler – «flyalarm» og «faren er over»

I Norge har vi tre forskjellige signaler. «Viktig melding – søk informasjon» er ett av disse. De to andre er «flyalarm» og «faren over».

Flyalarm: Hvis sirenene varsler med korte støt i cirka ett minutt betyr det «Fare for angrep- søk dekning». Dette signalet kan brukes hvis det er fare for flyangrep eller ved øvelser i krigsberedskap.

Faren er over: Når sirenene tuter sammenhengende i et halvt minutt betyr det at faren er over.

Her er tyfonene i Mossedistriktet

Rundt om i landet er det cirka 1250 varslingsanlegg. De er stort sett plassert i byer og tettsteder, og kan høres av cirka halvparten av befolkningen.

Ifølge kartet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er det 18 varslingsanlegg i mossedistriktet.