↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

907 30 177

Faks: 77 67 68 21

Besøksadresse

Ringvegen 101
9018 TROMSØ
  1. Beskrivelse

Vi utfører:

* Grunnarbeid for industribygg og boliger
* Vann/avløp - nyanlegg og rehablitering av gamle anlegg
* Riving
* Maskin muring
* Fjellarbeid
* Teletining - Heat Work
* Massetransport

Lang erfaring med gode referanser.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Godkjenninger og sertifiseringer