↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

938 64 150

Besøksadresse

Torggata 10
0181 OSLO
  1. Beskrivelse

Eiendomsrett.no er Norges største nettportal om eiendomsjuss. Nettportalen består blant annet av en mengde artikler om eiendomsrettslige og boligrettslige problemstillinger, blant annet om håndverkertjenester, husleie, ekspropriasjon, kjøp og salg av ny og brukt bolig samt naborettslige problemstillinger som for eksempel problemer med støy eller trær. Den inneholder også en database over eiendomsrettslige aktører i Tromsø og i resten av landet, slik at du kan se hvilken domstol og jordskifterett man sogner til.

Kontrakter og maler innen bolig- og eiendom

På nettportalen finner du også en rekke ulike kontrakter og maler på de mest vanlige språkene helt kostnadsfritt. Herunder nedlastbar husleiekontrakt i både word og PDF. Videre kan du laste ned kontrakt for håndverkertjenester, skjema for utkastelse, skjema for oppsigelse av husleieforhold, mal for garantiordning og ulike reklamasjonsmeldinger.

Reklamasjon ved kjøp av bolig

Et av hovedtemaene på portalen er problemer som knytter seg til tvister i etterkant av boligkjøp. Svært mange opplever å finne skjulte feil og mangler etter de har overtatt boligen etter kjøp. Statistisk sett er det rundt en av fire som reklamerer etter kjøp av brukt bolig.

Typiske eksempler på skjulte feil og mangler kan være arealavvik/arealsvikt, det vil si at boligen er mindre enn det som er opplyst i forbindelse med salgsprosessen. Du kan lese mer om arealsvikt her. Arealavvik kan medføre at en får prisavslag på boligen fordi boligen er mindre verdt enn antatt.

Andre eksempler er skadedyr slik som skjeggkre, borebiller eller mus og rotter. Videre kan det ofte oppstå tvister fordi man oppdager fukt- og råteskader.

Dersom du har overtatt en bolig og finner feil så er det viktig at en reklamerer til selgerens eierskifteforsikring innen rimelig tid, så ikke kravet går tapt. Avhengig av sakens faktum så kan en ha krav på retting av manglene, prisavslag og erstatning. I noen saker så kan man heve hele boligkjøpet, dersom det er tale om svært graverende forhold.

Naborettslige problemstillinger

Nettstedet fokuserer også på naborettslige konflikter, som ofte gjelder støy, gjerder og grenser, lukt eller hekker og trær. Utgangspunktet i norsk rett er at en kan råde som man vil over egen eiendom, men det går en grense. Slik bruk av eiendommen reguleres av naboloven. Naboloven hjemler krav om at naboen opphører tiltakene som er over tålegrensen, og den hjemler også krav om erstatning for økonomisk tap.

Advokathjelp

På Eiendomsrett.no finner du reklamasjonsmeldinger som du kan laste ned og sende til selgers forsikringsselskap dersom du har kjøpt bolig og funnet skjulte feil og mangler. Videre tilbys det en times kostnadsfri advokatkonsultasjon i samarbeid med eiendomsavdelingen i Advokatfirmaet Teigstad, som bistår med eiendomsrettslige konflikter i hele landet.