↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

77 60 06 50

Besøksadresse

Strandvegen 134
9006 TROMSØ
  1. Beskrivelse

Alfa Revisjon AS tilbyr revisjonsrelaterte tjenester for oppdragsgivere, bedrifter og myndigheter. Her er et utdrag av våre mest populære tjenester:

  • Revisortjenester
  • Økonomisk rådgivning
  • Lovpliktig revisjon
  • Attestasjon
  • Årsregnskap
  • Utarbeidelse av ligningspapirer
  • Næringsoppgaver

 

Hva gjør en revisor?

Som registrerte revisorer og revisormedarbeidere, er vårt viktigste oppdrag å granske, gjennomgå og kontrollere. Vi er en objektiv og vurderende part, som ønsker å finne ut om regnskap, systemer, kontrakter, prosesser og produkter tilfredsstiller gitte krav.

§ 1-2 i revisorloven lyder; "Revisor er allmennhetens tillitsperson ved utøvelse av revisjonsvirksomhet. Revisor skal utøve sin virksomhet med integritet, objektivitet og aktsomhet." Dette søker vi å oppfylle i alle våre arbeidsoppgaver.

 

Vi hjelper deg med revisjonsarbeider

Til daglig er arbeidet vårt fylt med mer glede og engasjement enn revisorloven gir uttrykk for, og det gir oss stor tilfredsstillhet å hjelpe kundene våre med revisjonsarbeidet. Forretningsvirksomheter trenger kvalitetssikring, og vi tar på oss ansvaret for å følge lover og forskrifter, slik at du og din bedrift ikke trenger å tenke på dette.

Alfa Revisjon AS er din profesjonelle veileder, samtidig som vi ivaretar rollen som allmennhetens tillitsperson. Legg til en dose fagkunnskaper, lang erfaring, engasjement for yrket og en klype godt humør, så har du et godt bilde på oss i Alfa Revisjon.