↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

908 70 818

Besøksadresse

P G Rodums veg 6
9011 TROMSØ
  1. Beskrivelse

Pedersen Brøyting as er leverandør av brøyte tjenester og asfalt tjenester.

Pedersen Brøyting as har holdt på med brøyting fra 1995, og i 2012 startet vi med asfaltering og asfaltfres. Året etter, i 2013 startet vi opp med spesialtransport.

 

Vi tilbyr i vintersesong: brøyting , sandstrøing, isknusing og bortkjøring av snø

Vi tilbyr i sommersesong: Asfaltering , asfaltfresing , spesialtransport innen maskinflytt og tippsemi, 3 & 4 akslet krokbil

 

Spesialtransport:

Vi utfører all slags transport vi har 2 stk maskinsemier og en tippsemi til dette, og for asfaltkjøring har vi 2 krokløftbiler med isolerte asfaltbaljer.

 

Asfaltfresing:

Med var Wirtgen 210 FI utfører vi fresing av asfalt med 2 meters bredde og fra 1 cm til 30 cm dybde.

Vi har ogsa en 60 cm asfaltfres montert pa Bobcat brukt til leggekant, trappinger og buttskjøt i asfalt. Og en Bobcat med kostemaskin for kosting av fresemasser.

 

Asfaltering:

Pedersen Brøyting as tar bade sma og store oppdrag innen asfaltering og planering. Vi har avtale med faste gravere slik at det er muligheter for utføring av masseutskifning.

Vi tar ogsa pa oss samkjøring av totalpakker med graving, planering, og asfaltering, evenuelt asfaltfresing etter behov.

For innendørs parkeringsanlegg har vi to mini hjullastere med skuffel , mini asfaltutlegger og nødvendig verneutstyr i.h.t HMS for asfaltarbeid i lukket rom