↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

901 56 964

Besøksadresse

Strandveien 106
9006 TROMSØ
  1. Beskrivelse

Hjemmehjelp og renholdhjelp.

Enkelte har større behov eller har større ønsker utover kommunens tilbud. Det er alt fra husvask, rydding, matlaging, klesvask, eller at dem trenger noen til å gjøre ærender eller gjøre innkjøp.
Vi i Privat Omsorg Nord vet at hvert medmenneske har sine særegne behov. Ønsket om å få  hjelp til middagslaging eller husvask kan like mye være et uttrykt behov for tilstedeværelse, omtanke eller omsorg i hverdagen.
Vi ser hele mennesket i alt vi gjør, uansett hvilke oppgaver vi utfører for å avlaste, og varsler når vi påviser behov vi mener må følges opp.Vi skaper forutsigbarhet gjennom å håndplukke et fåtall ansatte for hver kunde og trygghet gjennom tett kontakt mellom ansatte, pårørende og eventuelt hjemmetjenesten.

Brukerstyrt personlig assistent.
Privat Omsorg Nord er en lokal tilbyder av BPA i regionen. Alle ansatte som jobber med BPA-kunder er hjemmehørende her. Derfor er vi lett å oppsøke, har tettere personlig oppfølging av hver enkelt kunde og er raskt tilstede ved behov. Våre assistenter har lang erfaring og bred kompetanse innen sitt fagfelt.

Vi er opptatt av service, trygghet, kontinuitet og forutsigbarhet.
Vi kan også være arbeidsleder hvis kunden selv ønsker eller har behov for det. Det betyr at vi overtar det ansvaret og løser alle administrative oppgaver, som å finne assistenter med riktig personlighet og kvalifikasjoner, sørge for tilpasset opplæring, finne syke- og ferievikarer, setter opp turnuslister og holde assistentene faglig oppdatert. Vi holder jevnlig kurs for våre assistenter.
Vi er opptatt av service, trygghet, kontinuitet og forutsigbarhet slik at den som har BPA-vedtak fra kommunen skal leve et fritt og mer selvstendig liv.


Sykepleiertjeneste.
Har du behov for tett oppfølging i hjemmet i forbindelse med sykdom? Våre sykepleiere tar hånd om personlig hygiene, sårstell, skift og oppfølging av sykdomsforløp.

Vi er stolte av å hjelpe medmennesker
Noen ønsker fortrolige samtaler under fire øyne, andre trenger nær oppfølging i forbindelse med rehabilitering. I Privat Omsorg Nord er vi stolte av å bistå medmennesker gjennom personlig nærhet, ydmykhet og høy faglig integritet.
Vi bistår også med oppfølging av offentlige tjenester og søknadsprosesser, og har et nært samarbeid med kommunens hjemmetjenester. Vi samarbeider også med fysioterapeuter og ergoterapeuter.


Støttekontakt, ledsager og avlastning.
Enkelte trenger å komme seg ut for å få nye impulser. Andre har behov for assistanse til oppgaver utenfor husets vegger. Noen savner et medmenneske å dele tid og opplevelser med. Sykehjemsbeboere kan ha behov sosialt samvær eller for å komme seg ut på tur. I Privat Omsorg Nord håndplukkes hver enkelt støttekontakt slik at behov, kjemi og interesse stemmer overens.

Å være støttekontakt er en personlig opplevelse og våre ansatte opplever denne delen av jobben som svært meningsfull. Vi tilrettelegger for og assisterer med gåtrening og fysikalske øvelser der det er behov.
Der det trengs ledsager til lege, fysioterapeut, tannlege, frisør eller lignende, stiller vi også opp.
Å være pårørende til eldre, personer med funksjonsnedsettelse eller pleietrengende kan periodevis være vanskelig og man kan i blant ha behov for fritid og ferie. Privat Omsorg Nord tilbyr avlastning i hjemmet for kortere eller lengre perioder. Dette gir pårørende trygghet og visshet om at omsorgen blir ivaretatt selvom en selv ikke er tilstede.