↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

77 66 25 00

Besøksadresse

Stakkevollvegen 110
9010 TROMSØ
  1. Beskrivelse

Vi kan hjelpe
Vi er det eldste begravelsesbyrået i Tromsø.
I bortimot 70 år har vi holdt vår lokale tilknytning høyt i hevd. Vi har lokalt eierskap og er ikke bundet av allianser eller noen kjede.
Vi tilbyr solid og mangfoldig fagkunnskap, bygd opp gjennom mange tiår.
Alle som henvender seg til oss, skal få hjelpen de trenger for å oppnå en verdig avskjed med den døde. Vi vet hvor viktig det er å bli møtt med respekt og forståelse i en slik situasjon. I tillegg til det bransjefaglige har flere av oss en bakgrunn som kan være til nytte i gravferdsseremonier.

Vi ønsker å være en pålitelig medvandrer for deg i en utfordrende tid.
Vi har fulgt mange langs denne veien før. Derfor er vi et trygt følge også for deg.
IMI Tromsø Begravelsesbyrå bistår deg gjennom alle faser av gravferden. Vårt fokus er å skape en verdig avskjed.