↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

930 09 447

Besøksadresse

Tromsøysundvegen 238
9024 TOMASJORD
 1. Beskrivelse

Vi utfører:

 • Generelle vaktmestertjenester
 • Vedlikehold av grøntområder
 • Trefelling
 • Fasaderengjøring
 • Mindre arealer av Snømåking og Strøing
 • Istappfjerning og forebyggende tiltak
 • Kontroll og utskifting av takrenner.
 • Avfallshåndtering / transport 

Dette er blant noe av det vi kan hjelpe til med, ta kontakt med oss så finner vi en løsning på din utfordring.                                                                                                                                                

Brannvernledelse
Kontroll, service og vedlikehold av håndslukkere/ pulverapparat i ht NS 3910                                     

 • Vedlikehold av brannslanger brannslangetromler i ht NS-EN671
 • Hms / Ik innen brannvern
 • Salg, montering og kontroll av frityrslokkeanlegg for  stor kjøkken vi fører Safeguard.

 

Troms vaktmester service er sertifisert bedrift med sertifisert personale for montering av Varmepumper vi utfører:

 • Salg, service og vedlikehold på varmepumper
 • Montering av varmepumper
 • Vi fører Toshiba, Mitsubishi og Panasonic varmepumper

Godkjenninger og sertifiseringer