↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

403 80 096

Besøksadresse

Stortorget 4
9008 TROMSØ
  1. Beskrivelse

Vondt? Plages du?

Er du lei standardprosedyre og behandling som ikke gir ønsket og langvarig effekt?

I en verden preget av statistikk og grupperinger går man fort tapt som individ. Vi i Physiosapiens AS ser individuelle utfordringer av alle slag. Vi finner frem til opprinnelsen av dine plager. Med hjelp av forskjellige komplementærmedisinske tiltak løser vi problemet slik at DU kan fungere optimalt igjen. Smertefri, mobil, optimal.

Vi tilbyr behandling med fokus på hele systemet. Plager er som regel et sammensatt fenomen basert på tre søyler: struktur, bio-kjemi, psyke/emosjoner. For å bli kvitt problemet burde alle medvirkende faktorer bli tatt i betraktning. Nervesystemet vårt spiller ofte en sentral rolle!

 

Vi i Physiosapiens AS har kompetansen og vet hva som må gjøres.

Sammen gjør vi hverdagen din bedre!

*Blant annet:

  • Funksjonell myodiagnostikk
  • IRT Injury Recall Technique
  • Myofascial Release
  • Fysioterapi
  • N.I.T. - Neuroceptor Impulse Technique
  • S.O.T. Sacro Occipital Technique
  • Redcord Neurac
  • ...

 

For mer informasjon besøk vår nettside www.physiosapiens.no og følg oss på Facebook www.facebook.com/physiosapiens.

Vi ser frem til å møte deg!