↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

456 60 720

Besøksadresse

Evjenvegen 118
9024 TOMASJORD
 1. Beskrivelse

Norsurvey AS ble etablert i 2012 med operativ virksomhet fra medio 2014. Vi holder til i Evjenvegen 118 i Tromsø. 

Vi er pt 5 oppmålingsingeniører som har variert praksis fra bygg stikking, industriell måling, eiendomsmåling og tunnel/anleggsmåling. Vi utfører også ulike ingeniørtjenester innen kart- og oppmålingsfaget. 

Vi besitter en moderne utstyrspark med GNSS, totalstasjoner, laserskannere og droner og har programvare for å takle de fleste typer oppdrag. 

Våre tjenester: 

 • Bygg og anleggstikking
 • Eiendomsmålinger og oppmålingsforretninger
 • NVDB/FKB dokumentasjon
 • Grunnlagsmålinger
 • Masseberegning
 • Dronetjenester
 • Skanning av bygg, terreng og objekter
 • 3D modeller
 • Utarbeidelse av kart og reguleringsplaner
 • Dimensjonskontroll
 • Setningsmålinger

Noen referanseprosjekter:

 • Tromsøbadet, byggstikking for Bjørn Bygg AS, høsten 2016-
 • MH2, byggstikking for Bjørn Bygg AS, januar 2016-jan 2017
 • Nordnestunnelen, tunnelmålinger for Marti Nordnes DA, mars 2015-des 2016
 • Kroken vest, masseberegning for Roald Madsen AS, april 2015-des 2016
 • Målselv kommune, oppmålingsforretninger, 2015-2016 
 • Deformasjonsmålinger, Troms Kraft AS, løpende
 • NVDB dokumentasjonsmålinger i tunneler for One Nordic Kraftmontasje, løpende
 • Skanningsjobber for entreprenører og rådgivende ingeniører, løpende
 • NVDB innmålinger langs vei for Statens Vegvesen, Troms, 2016
 • Dronekartlegging av tørrfallsarealer i Senjahopen, Berg kommune/Kystverket, 2016