↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

77 60 89 00

Vakt: 02407

Besøksadresse

Strandveien 144B
9006 TROMSØ
  1. Beskrivelse

Rør

Vi leverer optimale kvalitetsløsninger for rørinstallasjoner, enten det dreier seg om nybygg eller rehabilitering. Vårt fokus er fleksibilitet, sikkerhet og energivennlige løsninger
Vi kan rør
Bravida er en ledende leverandør av installasjonstjenester innenfor rør. Vi har den nødvendige erfaringen og kompetansen for å løse oppgaver for tungindustri og prosessindustri. Vi tar oss av alt fra små serviceoppdrag til store entrepriser, og leverer optimale kvalitetsløsninger for boliger, kontorer og offentlige lokaler.
Vannskader koster samfunnet flere milliarder kroner i året, og de fleste skadene kommer av gamle rørinstallasjoner og gulvavløp som ikke kontrolleres. I tillegg til å redusere risikoen for lekkasjer, er det mye som kan gjøres for å redusere kostnader - bytte til trykkstyrte ventilasjonspumper med sommerstopp, bytte termostater, sette inn nytt mer effektivt kontrollutstyr, endre varmtvannstemperaturen, gjenvinning av spillvarme i avløpssystemet og mye mer. De fleste tiltakene betaler seg umiddelbart innen ett til to år.

Vi hjelper deg med:

  • Sprinkleranlegg
  • Brannposter
  • Pumper
  • Varme/kjøling
  • Sanitæranlegg
  • Gass
  • Fordelingsskap
  • Snøsmelteanlegg
  • Service og vedlikehold