↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

77 60 89 00

Vakt: 02407

Besøksadresse

Strandveien 144B
9006 TROMSØ
  1. Beskrivelse

Ventilasjon

I takt med at energien står for en stadig større del av de totale eiendomskostnadene, øker kravene til energieffektive ventilasjons- og klimaanlegg. Bravida hjelper deg med å ta et helhetsgrep på disse områdene
Vi utvikler fleksible systemer for varme og kjøling for en lang rekke ulike kundegrupper med skiftende behov. Med en løsning fra oss vet du at du får et godt inneklima og et system som er tilpasset akkurat dine lokaler. Dessuten vet du at du kan få service og vedlikehold fra en leverandør som har et helhetsgrep og som kan dine lokaler inn og ut.

Effektiv ventilasjon gir riktig klima uten å trekke unødvendig mye energi. Det betyr blant annet at det er riktig balanse mellom fra luft og til luft. Vi har stor erfaring med å bygge alle typer systemer for luftbehandling. Vi tilbyr behovstilpassede ventilasjonsløsninger, slik at rommene i din bygning ventileres etter behov. På den måten oppnår du som kunde både kostnads- og energibesparelser.
 
Vi installerer blant annet komfortkjøling på kontor og i butikker, kommersiell kjøling i fryse- og kjølerom og utfører kritiske installasjoner som sørger for at det ikke blir for varmt i for eksempel datahaller. På et kontor kan det være ulike behov for kjøling, avhengig av om det handler om arbeidsplasser, konferanserom, datasentraler eller kjøkkenkroker. En ventilasjonsinstallasjon må også ta hensyn til varmen som kommer fra for eksempel kontormaskiner, datamaskiner, belysning og personbelastning. Vi sørger for at luftbehandlingssystemene dine virker sammen og tilpasses til de ulike rommenes spesifikke behov.

Ved å fokusere på analyse og tilby regelmessig tilsyn, forebyggende vedlikehold og tidlige tiltak, sørger vi for at du har moderne og oppgraderte systemer med høy driftssikkerhet og som kan utnyttes best mulig. Det fører til en effektiv energibruk, et behagelig inneklima og besparelser i penger og for miljøet.

Vi hjelper deg med:

  • Luftfilter
  • Avfukting
  • Kanalrengjøring
  • Ozonrensing
  • Behovstyrt ventilasjon
  • Kjøling
  • Energi og miljø
  • Service og vedlikehold