↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

988 56 403

Besøksadresse

Stakkevollvegen 309
9019 TROMSØ
 1. Beskrivelse

Vi stiller opp for våre kunder slik at de kan konsentrere seg om sitt fagområde og effektivisere sin hverdag. Å sette seg inn i lover og regler er tidkrevende, og for små bedrifter er det dyrt å bygge opp egen administrasjon for å ivareta regnskap og rapportering. Våre kunder kan stole på at vi gjør en jobb som tilfredsstiller deres behov for bistand, at frister overholdes og at krav fra offentlige myndigheter vedrørende rapportering innfris

 

Vi har:

Lang erfaring med regnskap, og kunder i mange forskjellige bransjer, blant annet innenfor bygg og anlegg, håndverksbedrifter, konsulentvirksomhet, helsearbeid og ideelle organisasjoner.

Godt kvalifiserte medarbeidere som har jobbet med regnskap og lønn i mange år.

Anerkjent programvare som tilfredsstiller de fleste krav, og som er knyttet opp mot ekstern server med automatisk sikkerhetskopiering

Fortuna Regnskap AS ble startet opp i 2011 og har siden drevet med regnskap og rådgivning. Vi er for tiden tre ansatte som jobber i lokaler hos Isrenna Utvikling AS i Tromsø. Der er vi samlokalisert med 3 andre regnskapskontor og del av et fagmiljø innen regnskap.

 

Fortuna Regnskap AS er et autorisert regnskapskontor og er medlem av Regnskap Norge.

 

Fortuna Regnskap AS utfører følgende tjenester:

 • Lønn og personaladministrative oppgaver
 • Fakturering og purringer
 • Løpende regnskapsføring
 • Momsoppgjør
 • Kontoavstemming
 • Årsregnskap med noter
 • Bistand med årsberetning
 • Ligningspapirer

 

Vår målgruppe er små og mellomstore bedrifter (enkeltpersonforetak og aksjeselskap), stiftelser og lag/foreninger.

 

Vi benytter følgende datasystem i vår virksomhet:

 • Duett (regnskap og rapportering)
 • Finale (årsoppgjør)
 • Huldt & Lillevik (lønn)

 

Fortuna Regnskap AS har som målsetning å være et regnskapskontor hvor kvalitet og service står i fokus.

Godkjenninger og sertifiseringer