↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

77 85 06 50

Besøksadresse

Botnhågen
9300 FINNSNES
 1. Beskrivelse

Miljøstasjoner

Farlig avfall: Maling, lakk, olje, batterier, lysrør, asbest/eternittplater, klorparafin vinduer, (1976 - 1989) etc. inntil 1000 kg. pr. husstand i året gratis. PCB vinduer, (1965 - 1975), inntil 500 kg i året gratis pr. husstand.

Elektrisk avfall: (Gratis for husholdninger som er inkludert i kommunens husholdningsabonnement). Alle elektriske/elektroniske produkter. Tips: Kan leveres gratis til forhandlere av tilsvarende produkter.

Grovavfall: Innbo- og løsøre, (gratis for husholdninger som er inkludert i kommunens husholdningsabonnement).

Bygg/rivningsavfall: Leveres mot avgift.

 

Grovavfallsmottak

På grovavfallsmottakene tar vi kun imot innbo og løsøre. Det skal sorteres i følgende fraksjoner:

Spesialavfall

 • Metaller
 • Hvitevarer/EE-avfall
 • Møbler
 • Spesialmottak for olje og batteri

 

Metallmottak

Vi tar imot kjøretøyer, jern- og metallskrap på metallmottaket i Balsfjord. (Dette inkluderer campingbil, campingvogn, lastebil, buss, motorsykkel og moped).

Anlegget har kun mottak for jern, metall og kjøretøyer. Annet avfall mottas ikke på anlegget.

Du får 3000 kr. fra staten for vraking av bil, campingvogn og campingbil. Vi kan også hente både kjøretøy og annet metallskrap hos kunde etter avtale hvis det skulle være behov for det.

Kjøretøy kan også leveres på Botnhågen eller Buktamoen. Levering til Botnhågen eller Buktamoen medfører transportgebyr på kr. 1000 for bil/campingvogn, kr. 2000 for campingbil og kr. 0 for bilhenger/moped. Ved levering til Balsfjord er det ingen transportkostnader. Buss/lastebil må leveres på Bergsneset og det tilkommer saneringskostnad på mellom 3.000 og 10.000 kr.

 

Konteinerutleie

Hos oss kan du leie konteinere i flere ulike størrelser. Kontakt oss så hjelper vi deg med å finne riktig løsning.

Bestillingsskjema for leie av konteiner finnes her.

Under finner du et lite utvalg av alle de forskjellige typer og størrelser vi har tilgjengelig.

 • 41 m3 kroklift konteiner med lokk 
 • 35 m3 åpen kroklift konteiner
 • 22 m3 lukket kroklift konteiner

 

Transport

Vi tilbyr ulike typer transport av avfall for næringskunder

 

Slamtømming

Vi tilbyr slamtømming for husholdninger og bedrifter. Faste tømmedager blir varslet på forhånd, men har du behov for ekstratømming er det bare å kontakte oss.

 

Avfall til makulering

Vi tilbyr destruksjon (forbrenning) av avfall som skal makuleres, f.eks. konfidensielt avfall. Dette omfatter alle typer papir, kart i alle former, filmer og cd plater, men ikke begrenset til disse. Vi leverer også tilpasset og sikret emballasje til dette. Ta kontakt for mer informasjon.

 

Destruksjon av problemavfall

På vårt forbrenningsanlegg på Botnhågen tar vi imot risikoavfall, smittefarlig avfall og lavradioaktivt avfall til destruksjon.

Dette innebærer avfall som:

 • Impregnert trevirke
 • Kreosot
 • Avfall med innhold av bromerte flammehemmere som gjør at avfallet karakteriseres som farlig avfall
 • Slam fra vasking av oppdrettsnøter
 • Trykkfargeavfall med innhold av organiske løsemidler
 • Toneravfall med innhold av organiske løsemidler
 • Slam eller fast avfall med organiske løsemidler
 • Emballasje med rester av organiske løsemidler og/eller olje
 • Absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy
 • Oljefiltre (tømt for olje- kun restolje)
 • Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og tilhørende forskning
 • Døde dyr

 

Rådgivning

Vi tilbyr avfallsrådgivning både for privatpersoner og bedrifter. Våre rådgivere kan hjelpe deg med alt fra enkle tips til totalløsninger for bedrifter.

Godkjenninger og sertifiseringer

 • norsk akkreditering