↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

77 60 02 30

Faks: 77 60 02 31

Besøksadresse

Skattørvegen 70
9018 TROMSØ
  1. Beskrivelse

Velkommen til Ramirent avd. Tromsø

Ramirent er en av de største aktørene innen utleiemarkedet i Norge, denne posisjonen har vi oppnådd gjennom å tilføre reell verdi til våre kunder som direkte kan videreføres til våre kunder. Vårt kundeløfte er «Ramirent er More Than Machines!» og vi ser frem i mot å bidra til å løse våre kunders utfordringer slik at de kan fokusere på det de er best på, å skape!

 

Vi leverer dynamiske utleieløsninger som forenkler virksomheten for våre kunder. Ramirent samarbeider med et bredt spekter av kunder innen bygg og anlegg, industri, verft, offentlig sektor og private. Ramirent er en totalleverandør, og som en av Norges største utleier av maskiner og utstyr, har Ramirent naturlig nok både en bredde og dybde på utstyret som få kan konkurrere med.

 

Ramirent leverer utstyr i følgende hovedkategorier:

  • Moduler og midlertidige byggløsninger
  • Personløftere/Lifter
  • Anleggsmaskiner
  • Byggvarme og byggtørking
  • Elektro/prov-strøm
  • Stillas og tak-over-tak
  • Heis og klatrestillas
  • Småverktøy og byggmaskiner
  • Kurs (Ramirentskolen)

 

En av de viktigste grunnene til å velge Ramirent, er vår faglige ekspertise og lange erfaring i å bruke utstyret og maskinene i forskjellige kombinasjoner tilpasset hver enkelt oppgave. Denne ekspertisen har vi med oss uansett hvor i Norge våre kunder har sine prosjekter. Våre produktledere er tilgjengelige for alle våre avdelinger, og deres primære oppgave er å finne gode løsninger for kundene sammen med våre lokale ledere. Vi i Ramirent ønsker å tenke nytt og innovativt sammen med deg, slik at vi virkelig kan forenkle din hverdag.

 

I Ramirent setter vi et ufravikelig krav til kvalitet og HMS, noe som er styrende i vårt arbeid. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle arbeidsmiljøet og vi arbeider aktivt og systematisk for å sikre at våre ansatte kan utføre sin jobb etter gode og trygge rutiner og prosesser.

God HMS er en vesentlig del av vårt ansikt utad, og vi ønsker å vise våre kunder at vi er en trygg samarbeidspartner hver gang vi inviteres til å levere utstyr og til å jobbe ved deres anlegg og byggeplasser.

 

Alle oss i Ramirent avd. Tromsø ønsker alle velkommen til en hyggelig prat for å se på hva vi kan bidra med for å gjøre din arbeidsdag enklere, mer effektiv og hjelpe til med å skape verdi for deg og/eller ditt selskap. Ta gjerne kontakt for å høre mer om våre produkter.