↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

75 54 22 00

Besøksadresse

Kongens gate 19 B
8006 BODØ
  1. Beskrivelse

Velkommen til Noricom Nord AS

Noricom Nord AS er et kontor i en landsdekkende gruppe selskaper som samarbeider om levering av språktjenester til det offentlige og private marked. Gjennom medarbeidere i lokale, nasjonale og internasjonale nettverk, tilbyr vi kompetanse innen de fleste språk- og fagområder. Vi har over 1000 språkmedarbeidere som behersker mer enn 100 språk. Strenge rutiner for kvalitetssikring sikrer høy kvalitet

NORICOM kan stille tolker innen de fleste språkkombinasjoner ved oppdrag for det offentlige og for privat næringsliv. Konferansetolking Vi kan ordne tolketeam til internasjonale møter, kongresser, konferanser og seminarer med flerspråklig deltagelse for oppdrag med simultantolking eller konsekutivtolking

Translatørtjenester
Med en stadig økende internasjonalisering er det viktig å holde et høyt språklig nivå i såvel skriftlig som muntlig kommunikasjon. NORICOM® har morsmålsmedarbeidere som behersker mange språk i og utenfor Norge.

Vi utfører oversettelser til og fra de fleste europeiske språk, samt en rekke språk fra andre verdensdeler. Eksempel på fagområder: Jus, medisin, økonomi, elektronikk, data, offshore, skip, fiskeri, informasjon innen reiseliv og kultur; offentlige dokumenter, tekniske håndbøker, brosjyrer, o.a.