↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

77 03 13 90

Besøksadresse

Skavdalsvegen 6
9409 HARSTAD
  1. Beskrivelse

Velkommen til HRS Metallco!

Ledende i Nord-Norge på gjenvinning av jern og metaller.
HRS Metallco kjøper og selger jern og metaller til gjenvinningsformål. Jern og metaller kan leveres direkte til vårt anlegg, eller vi kjøper det på rot der det er.

Større jernkonstruksjoner og tankanlegg hugger vi der det står, fjerner jernet og rydder opp etter oss. HRS Metallco har måleutstyr slik at vi på en enkel måte kan fastslå hvilken legering som er i en metallgjenstand. Dette gjør oss i stand til å sette riktig pris på metaller og legeringer.

HRS Metallco mottar alle typer og former for metall. Hos oss blir metallet veid, sortert og klassifisert etter størrelse, innhold, og type.Vi kjøper skrapjern, kassert produksjonsutstyr, maskiner og kjøretøy samt stålkonstruksjoner.

  • Metaller
  • Kabler
  • Trafoer
  • Motorer

Vi henter jernskrap hos kunden med eget grabbeutstyr. 

Du finner oss i Harstad, Tromsø, Hammerfest og Tana.

Bilvrak
Lever bilvraket til oss. Pantesatsen er kr 3000,- for alle panteberettigede bilvrak.

Kontakt oss idag!

Godkjenninger og sertifiseringer