↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

77 60 89 00

Besøksadresse

Strandveien 144B
9006 TROMSØ
  1. Beskrivelse

Komplett leveranse av elektriske installasjoner til private boliger, industri- og næringsbygg.

Vi tilbyr alt som har med strøm å gjøre:

Bedriftskunder

El-installasjoner i alle typer bygg, boliger og skip
Automasjon
Installasjon av telefonsentraler og av telefon- og datanettverk
Montering og salg av tyveri-, brann- og overfallsalarmer
ITV overvåkning
Prosjektering av alle typer elektriske anlegg
Service av elektriske anlegg og installasjoner
Termofotografering
ENØK tiltak

Privatkunder
Varmepumper som kan redusere din strømregning med opp til 70 prosent i året
El-sjekk som sikrer ditt elektriske anlegg og slik kan gi deg opp til 20 prosent rabatt på forsikringen din

Installasjonsprodukter som styrer ditt strømforbruk på en optimal måte - innen lys, varme, styringssystemer, med mer.

Foto: Petter Karlberg