↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

907 60 082 / 907 60 081

Besøksadresse

Solstrandveien 520
9020 TROMSDALEN
  1. Beskrivelse

Velkommen til Alf Isaksen Maskin as.

Vi kan hjelpe til med blant annet:

  • Gravearbeid
  • Dreneringsarbeid
  • Sprengning i tettbebygde strøk.
  • Vann avløp og septikk anlegg.
  • Masseutskiftning / transport
  • Fundamentering
  • Mut og betonngarbeid
  • Belegningstein
  • Snøbrøyting

Gå inn på vår hjemmeside eller ta kontakt for mer informasjon.

Godkjenninger og sertifiseringer