↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

77 60 08 10

Faks: 77 60 08 30

Besøksadresse

Mellomveien 23
9007 TROMSØ
  1. Beskrivelse

 

Vi beveger mennesker

 

OCH Ortopedi Nord-Norge driver siden april 2018  et selskap grunnlagt i Tromsø i 1966.

OCH Ortopedi www.och.no er en ortopediteknisk virksomhet med i underkant av 150 medarbeidere fordelt på egne klinikker i Oslo, Akershus, Østfold, Innlandet, Møre og Romsdal, Rogaland og Nord-Norge. Vår målsetting er at mennesker - uavhengig av skader eller medfødte bevegelseshemninger via vår faglige kompetanse og innsats; oppnår forbedret bevegelsesevne, selvstendighet og livskvalitet. Gjennom nært samarbeid med annet helsepersonell, pasienter og pårørende samt i henhold til gjeldende regler og forskrifter fra NAV; bidrar vi dermed til aktiv deltagelse i samfunnet og sosial inkludering som i tillegg representerer god samfunnsøkonomi. OCH Ortopedi er siden 2013 eid av Össur www.ossur.com Sammen med våre søsterbedrifter i Sverige, Finland, Danmark, Frankrike og på Island er vi i dag den største klinikkvirksomheten i Europa innen ortopediske hjelpemidler (proteser, ortoser og ortopedisk fottøy). 

 

Ortopediske hjelpemidler 

Hos OCH Ortopedi kan du få tilpasset hjelpemidler som fotsenger, innleggssåler, ortoser, ortopedisk fottøy og benproteser. Hos oss treffer du autoriserte ortopediingeniører som er spesialutdannet i tilpasning av hjelpemidler. Vi tilbyr både hjelpemidler som er tenkt brukt i en rehabiliteringsfase og til varig bruk. For å få dekket utgifter til et ortopedisk hjelpemiddel, må det foreligge en søknad fra godkjent spesialist. Søknaden er godkjent når NAV har fattet et positivt vedtak. Følgende spesialister har godkjenning til å søke: Spesialist i ortopedisk kirurgi, indremedisin, revmatologi, pediatri, nevrologi, fysikalsk medisin og rehabilitering samt sykehuslege med fullmakt. Les mer om kriterier for å få godkjent rekvisisjon på ortopediske hjelpemidler på lovdata. sin side her https://lovdata.no/dokument/SF/ forskrift/1997-04-18-336

Det er ikke behov for henvisning fra lege eller spesialist for å få time for undersøkelse og veiledning hos ortopediingeniør. Har man vedtak om refusjon om hjelpemidler fra NAV, er konsultasjonen kostnadsfri. For fotsenger og spesialsko/ortopediske sko betales en egenandel for hjelpemidlene før utlevering. Vi har tilbud om konsultasjon hos spesialist i ortopedisk kirurgi, og har korte ventetider. Her må man selv betale hva konsultasjonen koster (kr 1000-1500). 

 

I tillegg til vårt hovedkontor i Tromsø, kan vi besøkes en gang i måneden på følgende steder:

 

Besøksted Hammerfest

Hammerfest Sykehus 

Ortopedisk poliklinikk

Sykehusveien 35

Tlf 776 00810

 

Besøksted Kirkenes

Kirkenes Sykehus 

Skytterhusveien, 9900 Kirkenes

Tlf 776 00810