↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

908 94 222

Besøksadresse

Frøyasvei 24
9019 TROMSØ
  1. Beskrivelse
Velkommen til Halgeir Rognmo
Vi er et lite maskinentrepenørfirma som ble etablert i 1984. Et firma som er til for deg. Vi opererer med utgangspunkt i vår base i Tromsø, og påtar oss oppdrag i store deler av Troms innenfor vårt arbeidsområde som er;

- Graving, transport og snøbrøyting.

Vi har sentral godkjenning for utførelse og kontroll i grunn og terrengarbeid i tiltaksklasse 2, samt ADK sertifikat. Vår egen maskinpark består i dag av:

- 2 beltegravere, 1 hjullaster og en lastebil m dumperkasse.

Våre arbeidsområder er graving, transport og snøbrøyting.

Graving:
- Utgraving av tomter for hus, garasje og tilbygg.
- Bygging av veier
- Planering
- Dreneringsarbeid
- Vann og avløp
- Grøfting

Transport:
- Massetransport
- Levering av grus, pukk og plenjord, fyllmasser.
- Bortkjøring av snø

Hjullasterarbeid:
- Pallegaffelarbeid (lossing/lasting)
- Lasting/ flytting av masser
- Snøbrøyting
- Bortkjøring av snø
- Planering

Velkommen som kunde!