Denne faktoren avgjør om du får superrente på lånet

Av