<i>Loven gjelder visst ikke bussjåfører. De har som kjent både godt humør og dårlig feste i byen hvor det har blitt umulig å drifte et kollektivtilbud</i>

PROBLEMER: Krangelen mellom Nobina og Troms fylke har nådd et foreløpig høydepunkt i dag. Her er bilde fra en utforkjøring ved Langnes. Foto: Torgrim Rath Olsen

PROBLEMER: Krangelen mellom Nobina og Troms fylke har nådd et foreløpig høydepunkt i dag. Her er bilde fra en utforkjøring ved Langnes. Foto: Torgrim Rath Olsen

Artikkelen er over 5 år gammel

Det er Troms fylke som må sørge for at busshjulene går, skriver kommentator Silje Charlotte Solstad.

DEL

Kommentar Hjulene på bussen de går rundt og rundt, rundt, rundt, rundt, rundt og rundt.

Hjulene på bussen de går rundt og rundt, gjennom hele byen.

Men ikke i Tromsø.

Nobina, som fikk tilslag på anbudet fra Troms fylke i 2011, arbeider nå for å komme seg ut av kontrakten som de så enestående skulle klare å oppfylle – nesten helt gratis. I hvert fall sammenliknet med konkurrentene i anbudet. Det nest-billigste alternativet var hele 17 millioner kroner dyrere. I året.

Klart Nobina vant den gang.

Det som har fulgt siden er en endeløs runddans med skyldfordeling og en svært aggressiv tone fra alle parter. Fra Troms fylkestrafikk går skylden over på Nobina og Magnar Nilssen for mangelfullt tilbud, forsinkelser og (nesten-)ulykker. Magnar Nilssen skylder videre på veiforholdene med adresse Tromsø kommune. Midt i sirkelen står politiet og forsøker å dirigere etter veitrafikkloven. Men den loven gjelder visst ikke bussjåfører. De har som kjent både godt humør og dårlig feste i byen hvor det har blitt umulig å drifte et kollektivtilbud. Og hvis det er såpeglatt, så skal ikke sjåførene belemres med anmeldelser for uforsvarlig kjøring. «Å sko seg etter forholdene» sto visst ikke i anbudskontrakten.

I selve Melkeveien på strekningen Stjerneveien, Uranusveien, Siriusveien, Planetveien og Diamantveien har «Krokenruta» forsvunnet i et sort hull.

Nobina sier kravet om å bruke lange busser er uforenlig med de krappe svingene og smale veiene. Bussene skades. Liv og helse er i fare.

Derfor boikottes deler av det som skal være et rutetilbud for folk i Kroken og Tomasjord. Tirsdag 1. april svarer Troms fylkestrafikk med å leie inn busser fra selskapet som ikke vant anbudskontrakten. Som ikke har hybridbusser. De har dieselbusser. Kortere enn hybridbussene til Nobina. Og i bakgrunnen lukter det dyre advokathonorar. På begge sider har man nå et svare strev for å finne ut hvem som juridisk sett sitter med svarteper. Var det dem som skrev anbudet? Eller dem som svarte og vant?

Anbudsreglene for offentlige anskaffelser er ment å sikre åpenhet, demokratisk etterrettelighet og redelighet når store pengesummer skal forvaltes på vegne av innbyggerne. Det handler også om å få et rimelig tilbud økonomisk sett, men var aldri ment for at den offentlige tjenesten skal komme til hvilken som helst pris. Derfor handler Nobina og Troms fylke-konflikten enkelt og greit om demokrati. Troms fylke står ansvarlig for å gi et tjenestetilbud. Kollektivtransport handler om mer enn et alternativ for folk med bil, for mange er det selve hovedåren i hverdagens korrespondanse mellom jobb, skole, barnehage og hjem.

Når det offentlige gjør seg til kunde for et kommersielt selskap, kutter de over den demokratiske tråden fra folket via fylket over tjenestetilbudet. Men de mister ikke ansvaret og må aldri miste kontrollen. Og kontrollen må de ha fra det øyeblikket de setter seg ned for å forfatte teksten til en anbudsutlysning.

Derfor er det til syvende og sist Troms fylke som må sørge for at busshjulene holdes i gang langs veiene i Tromsø.

Også for folk i Kroken.

LES OGSÅ: Store forsinkelser da Cominor tok over for Nobina på kaosstrekning

LES OGSÅ: Nobina nekter å kjøre - setter inn konkurrent

Når det offentlige gjør seg til kunde for et kommersielt selskap, kutter de over den demokratiske tråden fra folket via fylket over tjenestetilbudet.

Artikkeltags