De to smittede på Setermoen var på garasjefest med nær 200 deltakere