– Vi kan se bort fra ideologi og bakgrunn, men i denne saken må vi stå sammen, sier stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen fra Frp.

Til tross for at hans eget parti ikke har vært positiv til jernbaneutbygging i Nord-Norge, kom han med en utstrakt hånd til SV, under det direktesendte folkemøtet på NRK, mandag kveld.

Her sa Amundsen at det var på tide å samarbeide om å få politisk flertall for å gå inn for Nord-Norgebanen.

Hadde en anelse

For SV er partiet som har tatt tydeligst standpunkt i jernbanesaken. De vil kutte i veiprosjekter sør i landet, og bruke pengene på forlenging av jernbanen fra Fauske og videre nordover.

– For mange var nok utspillet fra Frp en overraskelse, men for oss som har fulgt nye med har sett at dette var i ferd med å skje, sier nestleder i SV og stortingsrepresentant for Troms, Torgeir Knag Fylkesnes.

De står på hver sin side politisk, men enes om jernbanesaken. Det eneste de er uenig om er finansieringen.

– Det viktigste er målet, og at vi sammen er enig om at dette skal vi få til, sier Amundsen.

Det var under jernbanedebatten at Frp, ved Per-Willy Amundsen, sa at alle partiene må samle seg for å realisere Nord-Norgebanen.

– Det er tøft med Frp at når de først snur seg, så gjør de det. Det er mange partier som har lekt med tanken, men uten å klare å gi et tydelig ja, sier Fylkesnes.

Per-Willy Amundsen forteller at han har diskutert saken med samferdselsminister Jon Georg Dale fra eget parti, men uten at det har gitt positive signaler.

Frp sentralt er fortsatt mot

– Han avviser det ikke, og har sagt at det ikke vil ha prioritet nå. Da må vi tenke på neste Nasjonale Transportplan. Det er ingen hemmelighet at mitt parti ikke er for jernbane, men nå starter jobben vår med å få flertall for det i partiet, sier Amundsen.

 

SV har listet opp en rekke veiprosjekter sør i landet de vil ha fjernet, for å heller bruke pengene på jernbaneutbygging nordpå. Det er ikke Frp enig om at er riktig løsning.

– Sørpå er det ingen som blir bedt om ta et valg om vei eller jernbane. Vi må kunne bygge både vei og jernbane. Vi må ha gode fylkesveier, men også jernbane, sier Bjørn-Gunnar Jørgensen fra Tromsø Frp.

1. juli presenterte Jernbanedirektoratet sin utredning av Nord-Norge-banen. Den slår fast at en 375 kilometer lang jernbanestrekning fra Fauske til Tromsø, via Narvik og med et sidespor til Harstad, vil koste om lag 113 milliarder kroner. Den mener utbyggingen samfunnsøkonomisk ulønnsom, og vil gi et netto tap på mellom 46 og 109 milliarder kroner.

Vil bruke av oljepengene

– Samfunnsøkonomiske beregninger har jeg aldri tatt alvorlig. Det nytter ikke å bare telle hoder når man eksporterer fisk for milliarder av kroner. Det økonomiske er bakgrunnen for at vi må realisere banen. Da legger vi til rette for vekst, og legger til rette for vekst også andre steder enn i dag, sier Amundsen.

Partiet er åpen for å bruke oljepenger for å realisere banen, men tviler på gjennomslag for det. De vil ikke godta kutt i andre veiprosjekter, slik SV har foreslått.

– Landsdelen går så det griner både med tanke på turisme og fiskerieksport. Da er vi nødt til å satse i nord. Det må vi også klare uten å måtte kutte i veiprosjekter. Det er snakk om en kostnad på syv prosent av nasjonalbudsjettet. Bergensbanen ble bygget på et helt nasjonalbudsjett, sier Jørgensen.

– Selv om vi er uenig om finansieringen av dette, er vi i alle fall enig om målet. Det er det viktigste. Da jeg sa dette i går, var i alle fall Fylkesnes der med en gang, sier Amundsen.

– Ja, det er oppsiktsvekkende om det er partier i nord som ikke er for jernbane, sier Fylkesnes.