(Avisa Nordland)

Det har vært mange harde kamper for å beholde driften slik den var, men til slutt gikk kommunen inn for å selge bygget.

Asbjørn Ingebrigtsen som er eiendomsmegler og daglig leder i Notar fikk i oppdrag å selge bygget, og det lyktes han med fredag 19. juni.

– Jeg regner med at selve overtakelsen vil skje like over ferien, fortalte Ingebrigtsen etter salget.

Klare til å overta

Taksten på mye omtalte sykehjemmet Sagatun som ligger i Sulitjelma i Fauske kommune var taksert til seks millioner kroner.

– Det var en rekke interessenter som meldte seg på, men prislappen ble til slutt 2,8 millioner kroner som er godt under takst, fortalte Asbjørn Ingebrigtsen.

Nordland Taxi er selskapet som kjøpte Sagatun, og de er klare til overta eiendommen fra den første september. Eiendommen ble oppført i 1992 og har et bruksareal på 976 kvadratmeter, med en tomt på vel 6.400 kvadratmeter.

– Intensjonen for kjøpet er å sikre opprettholdelse av selskapets aktivitet og arbeidsplasser, med 25 ansatte i Sulitjelma. Tidsriktige og tilpassede lokaliteter gir mulighet for ytterlige ekspansjon og ansettelser, opplyser Tony Gudvangen administrerende direktør i Nordland Taxi.

– Deler av bygningsmassen vil i utgangspunktet bli beholdt med intensjon om at det i framtiden kan benyttes i eldreomsorgs øyemed, fortalte han etter at handelen var i boks.

Inventaret skapte sinne

Institusjonen Sagatun i Sulitjelma ble vedtatt avviklet og senere solgt av Fauske kommune som eide eiendommen. Etter at beboerne hadde flyttet ut, startet jobben med å klargjøre bygget for de nye eierne. Det fikk flere i lokalbefolkningen til å reagere kraftig.

– Vi bor i en kommune i økonomisk krise, og da sender de åtte kommunalt ansatte til å knuse alt av inventar og kaste det konteinere, opplyser en person i sinne.

– Ingen lokalt visste at dette skulle skje. Da blir man både rystet og forbannet, legger personen til.

Fauske kommune på sin side er helt uenig i påstandene og beskyldningen som har blitt rettet mot dem den siste tiden.

– I lang tid har det pågått forberedelser med å gjøre klart Sagatun for de nye eierne Nordland Taxi, som overtar rundt 1. september. Det har blant annet handlet om å ta vare på inventaret, og da for å nyttiggjøre seg dette mest mulig i andre kommunale avdelinger, opplyser Fauske kommune.

– I denne forbindelse har vi registrert påstander i sosiale medier om at Fauske kommune har kastet alt av inventar. Dette medfører ikke riktighet. Innbo fra Sagatun er i flere omganger, og i all hovedsak, hentet ut og fordelt til videre bruk i Fauske kommunes drift, legger de til.

Grundig vurdert

Kommunen opplyser at alt av innbo og utstyr som ble vurdert å være til nytte til kommunens egen virksomhet er tatt hånd om og blir brukt videre, men at mye av det var gammelt og ikke funksjonelt etter dagens krav til utstyr.

– Sulitjelma Historielag ble kontaktet for å blant annet ta vare på et antikt trampeorgel. Dette fikk Sulitjelma hotell til utstilling, for å sikre at det ble tatt vare på. Historielaget har tatt vare på gamle bilder og foto, og sørger for at disse blir bevart. Sagatun Ve og Vel har hentet ut, og overtatt ting som tidligere er gitt i gave til Sagatun, varsler kommunen.

– Pianoet som sto på Sagatun ble flyttet til Sulitjelma skole for å kunne brukes ved tilstelninger der både på dagtid og kveldstid, og vil forhåpentlig komme til stor nytte for bygdas befolkning. Bruktbutikken «Huset i Svingen» ble kontaktet for å se om det var nyttbare ting igjen til slutt for videresalg, og disse har også hentet flere ting, opplyser de videre.

Mye av det som sto igjen på Sagatun er innbo og utstyr fra 1990-tallet.

– Flere ting har vært flyttet og demontert eller montert, og ble ansett som i så dårlig forfatning at det ble regnet som kassabelt for annen bruk. I tillegg var det fjernet mye søppel og annet skrot samtidig som tidligere ikke var tatt med, opplyser Fauske kommune.

– Det har vært god dialog og tett kontakt med ny eier som også har fått muligheten til å beholde noe av de tingene som sto igjen. Ny eier vurderte også det gjenstående som i så dårlig forfatning at det ble avtalt fjernet. Derfor står, etter avtale med de nye eierne en veldig liten del av inventaret igjen i bygget som overtas av Nordland Taxi 1. september, opplyser kommunen til slutt.