Per Olsen, daglig leder på Høytrykksvakta i Tromsø, har merket mer og mer travle dager. Årsaken er lite nedbør og kalde temperaturer.

– Vi har merket ganske mye til det. Det meste er folk som er fri for vann. Det er så lite nedbør at det går fritt. Det er det største problemet nå, brønner og elver er rett og slett tørre, sier Olsen.

– Vi oppfordrer folk til å følge med brønnene sine. Det blir bygget så mye is rundt at de går tomme.

Isolasjon og varme

Han anbefaler å gjøre grep.

– Det er viktig å isolere, ikke bare med isopor oppe på vannkilden, men også med et isolerende lag nede i tanken. Det kan man skjære til, og det gjør at varmen holdes bedre, sier Per Olsen.

Rørleggermester Johnny Aasheim ved VVS24 i Tromsø har følgende råd til folk for å forebygge frosne rør og potensielle skader.

– Det er viktig at det er godt med varme, spesielt i rom de ikke bruker til vanlig. Fyr mer enn du tror du trenger. Fryser vannet, så kan du i verste fall få lekkasje gjennom at rørene sprekker.

– Det virker som folk er flink til å fyre godt inne, for det er ikke så mye som er frosset innvendig.

Begge rørleggerne fraråder å la vannet renne.

– Ikke gjør det, da kan avløp fryse. Vannet som renner gjennom rørene er iskaldt, og følger du ikke med da kan det fort skje skader.

Høy beredskap

Johnny Aasheim og kollegene forberedt på enda mer å gjøre fremover.

– Tela på ikke kjørbart areal går over en halv meter ned i jorda nå. I brøytet areal går den halvannen meter ned, sier Aasheim.

– I trafikkert areal ligger rørene normalt rett under 1,7 meters dybde. Stort sett så fryser kommunale ledninger nesten aldri, fordi de går så mye vann gjennom dem. Inn til folk kan det imidlertid bli problemer.

Værmeldingen tilsier lite nedbør og kaldere temperaturer fremover. Det gjør at rørleggerfirmaet har høy beredskap.

– Vi er forberedt, og har vært gjennom dette mange ganger. Vi har bakvakt klar, og mange flere tilgjengelig om det trengs. Vi har 30 ansatte, og det er ingen problem å få dem til å stille opp, sier Aasheim.

– Forrige gang vi hadde en slik periode var vaktbilen ute hele natta og var ikke tilbake før klokken syv på morgenen, da et nytt team sto klart.

– Det er ikke sånn at vi ikke ønsker arbeid, men...

Selv om det er lukrativt økonomisk med en slik hektisk periode, er det ikke noe Johnny Aasheim ønsker.

– Det er ikke sånn at vi ikke ønsker arbeid, men gulltid sliter på folk og det sliter på utstyr. Derfor er det bedre at folk tar sine forholdsregler.

Per Olsen tror koronaviruset og hjemmekontor har sørget for færre ødelagte vannrør i hjemmene enn tidligere.

– Folk er mer hjemme og drar ikke så mye ut. Det gjør at det blir jevnt vannforbruk, så noe positivt fører dette med seg, sier Olsen.