Gå til sidens hovedinnhold

De frykter UNN ser mer på tall enn menneskeskjebner: - Vi føler oss elendig behandlet av UNN

Artikkelen er over 6 år gammel

Disse er truet med nedleggelse av sin arbeidsplass for tredje gang siden 2007.

De frykter det verste og håper det beste. De 25 ansatte frykter at psykiatritilbudene til folk i distriktet vil ble sterkt rammet dersom UNN denne gangen legger ned det distriktspsykiatriske senteret i Balsfjord.

Det er lite som minner om god julestemning blant de 25 ansatte ved den psykiatriske institusjonen Kløvertun (nå benevnt som Døgn Storsteinnes). For fjorten dager siden kom meldingen fra UNN om at Helse Nord vurderer å legge ned driften av enten institusjonen på Storsteinnes, eller UNNs rus- og psykiatri-post ved Åsgård (ROP). Nå er disse to i skuddlinjen på nytt etter at sengeposten Subakutt Sør nedlagt som del av Universitetssykehuset Nord-Norges innsparingsplan for to år siden. Nå skal man snu hver en sten ved disse to institusjonene for å se om det kan gjøres innsparingsgrep som ikke rammer driften i for stor grad.

Kløvertun som ble etablert for 37 år siden er dermed nedleggingstruet for tredje gang på få år. Den første beskjeden kom i 2007, og den andre i slutten av 2012. Nå to år etter kommer det tredje varselet fra UNN-ledelsen at man ønsker å vurdere hvorvidt en av de to institusjonene kan gi reelle innsparinger i driften av helseforetaket.

LES OGSÅ: De har spesialkompetanse på å hjelpe samfunnets svakeste. Nå risikerer de å bli lagt ned

Frykter situasjonen for pasientene

- En ting er våre arbeidsplasser, men våre bekymringer går først og fremst på hvordan våre pasienter vil få det ved ei nedlegging her, sier fagkoordinator Geir Steinvik ved Kløvertun. Han viser til at i dag er situasjonen den at de får flere pasienter overført fra Tromsø og til Storsteinnes, og han lurer da på hvordan situasjonen skal bli hvis Kløvertun nedlegges.

- Samhandlingsreformen slår fast at de distriktspsykiatriske sentrene skal ha tett samarbeid med kommunene, og at pasientene skal få et tilbud så nært sitt hjemsted som mulig. Hvor blir dette av det ved en nedleggelse her? sier Steinvik.

- Det vi lurer hvis Kløvertun forsvinner er hva som skjer med pasientene fra distriktene - blir de prioritert like mye som de fra Tromsø, sier miljøterapeut Elisabeth Skare.

- For oss som jobber i distriktet er det ikke flust med nye jobber. Her i Balsfjord er det ingen av oss som vil få jobbe som sykepleier hvis Kløvertun legges ned, sier Geir Steinvik.

- Jeg har jobbet her i 17 år, sier Hildur Jensen som i dag er psykiatrisk sykepleier ved Kløvertun. De fire Nordlys snakket med på mandag sa de ser mørkt på ei framtid med dagpendling eller å måtte skaffe seg husvære i Tromsø.

LES OGSÅ:  Disse vikarene koster UNN 43.000 kroner i uken

- Dette er en elendig julegave

- Vi føler oss elendig behandlet av UNN, sier Elisabeth Skare. Hun viser til at de ansatte ved Kløvertun har vært svært bevisste på minimal bruk av penger, samtidig som man har satset maksimalt på å gi pasientene et aktivitetstilbud som man mener er svært viktig for denne gruppen.

- Dette er en elendig julegave fra styret i UNN, sier Skare.

- Det er kommet klare føringer fra helseministeren på at rus og psykiatri skal styrkes, og da skjønner ikke jeg utspillet fra UNN som vil legge ned en av disse to viktige institusjonene, sier Steinvik.

Utredninger for begge institusjonene

Kommunikasjonssjef Hilde Pettersen i UNN bekrefter at det nå foregår utredninger for å se om det kan gjøre innsparingstiltak ved de to institusjonene. UNN styrer mot en minus på 70 millioner kroner i år, og må reduserer kostnadsnivået for 2015 med 170 millioner.

- Vi er nå i en utredningsprosess der vi vurderer hvordan vi kan gi våre pasienter de samme tilbudene for reduserte kostnader. I denne sammenhengen utredes nå drifta ved begge disse to enhetene, og her er medarbeiderne dratt inn i en prosess der man konsekvensutreder hva en eventuell nedlegging vil bety for pasientene. Dette er øvelser som pågår i helle UNN for tiden, sier Pettersen.

LES OGSÅ: UNN må kutte 170 mill.

Kommentarer til denne saken