Dario og Sabine har seilt jorda rundt i 20 år, og bor med seks barn i båten. Nå har de kommet til Tromsø.

Nå har familien på åtte kommet til Tromsø - og blir på ubestemt tid for å lære elever om klimautfordringene.