Da Tromsøs høyeste mann skulle kjøpe ny bil, måtte han be om hjelp. Responsen uteble ikke

Stephen Allen Mayes passer ikke inn i en hvilken som helst bil.