Da Magne la til kai, sto politiet og ventet: – Flere passasjerer opplevde dette som skremmende

Skipperen reagerer kraftig på politianmeldelse. – Jeg vil gjerne se lovhjemmelen de legger til grunn.