Tungtransporten inn i Norge går sin gang, med dispensasjon fra korona-karantene. Statens vegvesen hadde fredag kveld og lørdag tungtransportkontroller på E8. Kontrollene ble gjort ved Vekta i Tromsdalen og på Lullesletta i Skibotn.

På Lullesletta ble 24 tungtransporter kontrollert. Fører av et utenlandsk vogntog ble ilagt 3000 kroner i gebyr for to ødelagte kjettinger, og fikk kjøreforbud inntil nye var anskaffet. Kontrollørene ga også en bruksforbud på grunn av last som hindret sikt. Et vogntog fikk gebyr for manglende vinterdekk.

I Tromsdalen ble 22 tungbiler kontrollert. En fikk dekkgebyr. Et vogntog kjørte med sedler for farlig gods montert, uten at det var farlig gods i lasten. Kontrollørene tok seg også tid til å stanse en personbil som kom kjørende med ett hovedlys. Denne fikk pålegg om å rette feilen.